2016-11-02

Formas och skogsnäringen satsar 356 miljoner på hållbart skogsbruk

Formas och Skogforsk har tecknat avtal om ett nytt ramprogram för åren 2017 till 2020. Det innebär en fortsatt satsning på utveckling av det hållbara skogsbruket och dess nytta för samhället. Satsningen omfattar totalt 356 miljoner kronor för de fyra åren.

– Den här formen av samfinansiering mellan oss som forskningsfinansiärer och skogsägarna är viktig för att vi ska kunna säkerställa en långsiktig kunskapsförsörjning inom en sektor som är väldigt viktig för Sverige, säger Ingrid Peterson, generaldirektör på forskningsrådet Formas.

Läs Formas pressmeddelande

Elisabet Blomberg

2016-11-02