2016-11-11

Formas beviljar 654 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling

Formas forskarråd har beslutat att bevilja totalt 654 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. Av drygt 1100 ansökningar har 220 ansökningar beviljats medel.

- Projekten i Formas årliga öppna utlysning visar vilken bredd som finns inom forskningen inom hållbarhetsområdet. I år finansierar vi till exempel projekt från en undersökning av Pridefestivalers betydelse på landsbygden över flera projekt om träd i stadsmiljö och en mängd projekt om klimatförändringar, säger Johanna van Schaik Dernfalk, chef för enheten för Miljö och Areella näringar.

Läs Formas pressmeddelande

Elisabet Blomberg

2016-11-11