2018-09-26

Beslutade utlysningar

Idag har Formas forskarråd beviljat medel i tre utlysningar. Beslutslistor finns på respektive utlysningssida.

Beslutslista i utlysningen Konferenser och workshops. 

Beslutslista i utlysningen Museerna och hållbarhetsmålen. 

Beslutslista i utlysningen Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande.

2018-09-26