2017-09-28

Beslutade utlysningar

Idag har Formas forskarråd beviljat medel i två utlysningar. Beslutslistor finns på respektive utlysningssida.

Beslutslista i utlysningen Hållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi. 

Beslutslista i utlysningen Kommunikationsprojekt. 

Hållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi

2017-09-28