2016-11-10

Beslutade utlysningar

Idag har Formas forskarråd beviljat medel i fyra utlysningar. Beslutslistor finns på respektive utlysningssida.

Beslutslista i utlysningen Djurskydd och djurskydds-befrämjande åtgärder.

Beslutslista i utlysningen Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2016.

Beslutslista i utlysningen Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare 2016.

Beslutslista i utlysningen Årliga öppna utlysningen för mobilitetsstöd till unga forskare 2016.

2016-11-10