2016-10-20

Årets Samhällsbyggare 2016

Monica von Schmalensee, vd White Arkitekter och ledamot i Formas forskarråd, har blivit utsedd till Årets samhällsbyggare.

"Monica har genom sitt starka engagemang i arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet, bidragit till att skapa nya lösningar för att bygga vackra, täta och hållbara städer." Så lyder motiveringen. Priset Årets Samhällsbyggare har delats ut sedan 2013. Den 12 oktober delades årets pris ut av Samhällsbyggarna, en branschövergripande ideell nätverksorganisation med 5000 medlemmar.

Elisabet Blomberg

2016-10-20