Medietjänster

Här finns länkar till olika mediatjänster inom forskning:

 

 

Med webbtidningen Extrakt vill Formas vi skapa en bro mellan forskningen och samhället, så att ny kunskap når ut och används. Vårt mål är att synliggöra den forskning och de utmaningar som finns samt väcka intresse och engagemang för frågorna. Tidningen är gratis.

Expertsvar logotyp

 


ExpertSvar är en nationell mediaservice som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med universiteten, forskande institutioner och forskningsråd, bl a forskningsrådet Formas. Genom ExpertSvar kan du som är journalist få tips på forskare att intervjua i olika aktuella ämnen. Pressansvariga/informatörer vid universiteten och forskningsråden svarar för att förmedla kontaktuppgifter för rätt expert inom utsatt tid.

forskning.se logotyp

Forskning.se
är en nationell webbplats för forskningsinformation som:
– samlar och sorterar material om forskning
– kompletterar med översiktlig information
– prioriterar det enkla och begripliga
– ansvarar för sökning av svensk forskning
– gärna samarbetar

forskning.se ägs och utvecklas av åtta myndigheter, bl a forskningsrådet Formas och stiftelser som finansierar forskning. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet.

Forskning och framsteg logotypForskning och framsteg är en tidskrift som ges ut av en stiftelse med en rad forskningsfinansiärer som intressenter, bl a forskningsrådet Formas.

Internationella medietjänster

CORDIS är en EU-databas om forskning och innovationer.

AlphaGalileo, EurekAlert, IDW, ProfNet är internationella medietjänster.

2012-04-17