Arbetsfördelningen

Organisation

Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet med ett kansli som består av cirka 50 medarbetare. Formas har ett beslutande organ, Formas forskarråd, som tar beslut om forskningens inriktning och fördelning av myndighetens anslag för forskning och utveckling. Formas kansli leds av en generaldirektör.

Formas forskarråd

Formas forskarråd består av tretton ledamöter, sju av dessa är forskare, vilka väljs av elektorer utsedda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är så kallade samhällsrepresentanter, dessa utses av regeringen. Läs mer om Formas forskarråd.

Formas kansli

Formas kansli består av cirka 50 medarbetare. Kontaktuppgifter Formas medarbetare.

Enheten för staben

Staben består av generaldirektör, huvudsekreterare, GD-koordinator och stabshandläggare. Generaldirektören är chef för myndigheten. Huvudsekreteraren bereder och föredrar ärenden inför forskarrådet. 

Enheten för miljö och areella näringar

Enheten ansvarar för satsningar inom de areella näringarna och de relaterade miljöfrågorna. På enheten finns sakkompetens inom de ämnesområden som enheten ansvarar för, samt kompetens för forskningsfinansiering och för strategi och analys. Enheten för Miljö och areella näringar arbetar i nära dialog med enheten för Miljö och samhällsbyggande, Formas övriga enheter och i samverkan med externa aktörer.

Enheten för miljö och samhällsbyggande

Enheten ansvarar för Formas satsningar inom miljö och hållbart samhällsbyggande. På enheten finns kompetens för forskningsfinansiering, strategi och analys samt nationell och internationell samordning. Enheten för Miljö och samhällsbyggande arbetar i nära dialog med enheten för Miljö och areella näringar, Formas övriga enheter och i samverkan med externa aktörer.

Enheten för förvaltning

Inom Förvaltningsenheten finns Formas administrativa funktioner som ekonomi, personal, registratur och IT. Enheten svarar för service till medarbetare och chefer inom sina ansvarsområden och arbetar i nära dialog med övriga enheter.

Enheten för kommunikation

Kommunikationsenheten bistår med intern och extern kommunikation rörande Formas satsningar på forskning och hur dessa satsningar ger resultat. Enheten upprätthåller ett brett kontaktnät och medverkar i varje led i Formas verksamhet. Webbtidningen Extrakts redaktion finns inom enheten.

Elisabeth Tejme

2017-10-05