Arbetsfördelningen

Organisation

Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet med ett kansli som består av cirka 60 medarbetare. Formas har ett beslutande organ, Formas forskarråd, som tar beslut om forskningens inriktning och fördelning av myndighetens anslag för forskning och utveckling. Formas kansli leds av en generaldirektör.

Formas forskarråd

Formas forskarråd består av tretton ledamöter, sju av dessa är forskare, vilka väljs av elektorer utsedda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är så kallade samhällsrepresentanter, dessa utses av regeringen. Läs mer om Formas forskarråd.

Formas kansli

Formas kansli består av cirka 60 medarbetare fördelade på fem enheter. Stabsenheten som består av generaldirektör, huvudsekreterare, GD-koordinator och stabshandläggare. Enheten för miljö och areella näringar som arbetar med forskningsfinansiering, strategi och analys inom de ämnesområden de ansvarar för. Enheten för Miljö och samhällsbyggande arbetar, i nära dialog med föregående enhet, med forskningsfinansiering, strategi och analys inom de ämnesområden de ansvarar för, samt nationell och internationell samordning.

Förvaltningsenheten har en administrativ funktion inom till exempel ekonomi, personal, registratur och IT och svarar för service till medarbetare och chefer inom varje område. Kommunikationsenheten medverkar i varje led av Formas verksamhet och bistår med intern och extern kommunikation rörande Formas satsningar på forskning och hur dessa satsningar ger resultat. I enheten ingår även webbtidningen Extrakt. 

Formas hållbara lokaler

Från och med maj 2017 återfinns Formas i nya aktivitetsbaserade lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm. Inspirationsorden som ligger till grund för de nya lokalerna är hållbarhet, framtid, grönt, innovation och inspiration, samt kreativitet.

Hållbarhetstänket är något som är genomgående för lokalerna, från heltäckningsmattor som tillverkats av gammalt fisknät till levande lavar på väggarna och hantverksmässiga bord och stolar från svenska möbeltillverkare. 

Elisabeth Tejme

2017-10-05