Kontakta oss

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Telefon: 08-775 40 00
Fax: 08-775 40 10 
E-post: registrator@formas.se

Besöksadress (Obs! Ny besöksadress från och med 29 maj 2017)

Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

Postadress 

Formas
Box 1206
111 82 Stockholm

Fakturaadress 

Formas
FE 47
838 73 FRÖSÖN
Eventuella frågor kring fakturor hänvisas till ekonomi@formas.se.

Organisationsnummer: 202100-5232
Bankgiro: 5026-8226 (Nytt! Från och med 1 april 2017)

Formas medarbetare

Eva Fredriksson Eklund

2017-05-24