Kontakta oss

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Telefon: 08-775 40 00
Fax: 08-775 40 10 
E-post: registrator@formas.se

Organisationsnummer: 202100-5232

Besöksadress

Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

Postadress 

Formas
Box 1206
111 82 Stockholm

Formas medarbetare

Formas medarbetare

Fakturera Formas

I första hand vill vi ta emot din faktura elektroniskt i formatet SVE-faktura, men du kan även skicka pappersfakturor till vår inskanningscentral. Faktura i form av PDF eller e-postmeddelande betraktas inte som e-faktura och godkänns därför inte.

Elektronisk faktura

Om du som leverantör har stöd för e-faktura i ditt ekonomisystem kan fakturan skickas till vår fakturaväxel hos Opus Capita. Formas partsidentitet är 2021005232.

Du kan även använda Fakturaportalen, som är en gratis webbtjänst för registrering av fakturor. Ingen installation av programvara behövs. Fakturaportalens webbplats

Pappersfakturor

Pappersfakturor skickas till vår faktureringsadress:

FORMAS
FE 47
838 73 FRÖSÖN

Bifoga eventuella bilagor och specifikationer.

Referens på fakturan

Alla fakturor ska vara försedda med en fakturareferens (4 bokstäver) samt beställarens/kontaktpersonens namn.

Betalningsvillkor

Formas tillämpar 30 dagars betalningstid som är reglerat i 2a§ Räntelagen (1975:635). Vi godkänner inte expeditionskostnader eller andra avgifter kopplade till faktureringen. Dröjsmålsräntor och förseningsavgifter enligt Räntelagen godkänns.

Eva Fredriksson Eklund

2017-08-31