Läkemedel i miljön. Miljögifter och könsskillnader - Forskningsprojekt 2007 - 2010

Läkemedel i miljön. Miljögifter och könsskillnader - Forskningsprojekt 2007 - 2010

OBS! Denna skrift finns endast som pdf (372 kb). Ladda ner utan kostnad.

Utöver den stora årliga utlysningen på våren fördelar Formas även anslag till bland annat strategiska forskningssatsningar. I den här broschyren beskrivs två av dessa satsningar: Läkemedel i miljön samt Miljögifter och könsskillnader. Dessutom presenteras även några läkemedelsprojekt som har fått pengar i tidigare utlysningar.

Inledning (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2008-05-14
ISBN
978-91-540-6017-7
Beteckning
Br1:2008
Bindningstyp
Pocket
Språk
SV

2012-06-05