Hållbar stadsutveckling - forskningsöversikt

63,60 kr
Hållbar stadsutveckling - forskningsöversikt

Du kan välja mellan att beställa en tryckt version för 64 kr eller att gratis ladda ner en pdf-fil från denna sida.

Långsiktigt hållbar stadsutveckling
– framtida forskningsbehov

Syftet med denna översikt är att besvara tre frågor: Vilka är de största framtida forskningsbehoven om långsiktigt hållbar stadsutveckling? Varför är forskningsbehoven störst just här? Hur kan dessa forskningsbehov tillgodoses på kort och på lång sikt? Svaren baseras på underlag som tagits fram av Formas i samarbete med Boverket, Riksantikvarieämbetet samt Arkitekturmuseet, och relateras till de forskningsbehov som presenterades 2004 i Formas rapport Kunskapssammanställning – Långsiktigt hållbar stadsutveckling. Därmed kan de forskningsområden som forskarsamhället idag anser vara de mest angelägna ställas i relation både till hur behoven såg ut för knappt tiotalet år sedan och den forskning som påbörjats sedan dess.

Efter redovisning och sammanfattning av underlagsmaterialet följer en sammanställning av vilka forskningsbehov som idag anses vara störst och varför, samt förslag till hur de forskningsbehov som finns kan tillgodoses på kort och på lång sikt.

Rapporten finns även på engelska "Sustainable Urban Development in Sweden - State of the Art 2011"

Innehåll

Inledning

Författare
Forskningsrådet Formas/Lena From
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2011-03-30
ISBN
978-91-540-6055-9
Beteckning
R2:2011
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
60
Språk
Hållbar stadsutveckling - forskningsöversikt
Vikt
ca 200 gr
Produktmått
160 x 240 mm
Rikt illustrerad
4-färgsfoto
Pris
63,60 kr

2012-06-05