Gränsöverskridande stadsforskning - erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt

50,88 kr
Gränsöverskridande stadsforskning - erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt

Gränsöverskridande samverkan är en förutsättning för att framgångsrikt kunna tackla de komplexa samhällsutmaningar som städerna står inför. Rapporten redovisar och drar lärdom av erfarenheterna från sex stadsforskningsprojekt.

Författare
Redaktörer: Britt Olofsdotter, Kristina Björnberg, Bengt Kopp
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2015-11-09
ISBN
978-91-540-6088-7
Beteckning
Rapport 3:2015
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
110
Språk
SV
Rikt illustrerad
Ja
Pris
50,88 kr

2015-11-05