Analys av miljöforskningen och förslag till strategi 2011-2016

63,60 kr
Analys av miljöforskningen och förslag till strategi 2011-2016

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag av regeringen att efter samråd med berörda forskningsfinansiärer och aktörer göra en övergripande analys av miljöforskningen och föreslå en nationell forskningsstrategi för perioden 2011–2016.

För att illustrera inriktningen på miljöforskningen sorterades forskningsanslagen efter de 16 nationella miljömålen. Analysen visar att enskilda finansiärer riktar sin verksamhet mot ett eller flera av de olika miljömålen, vilket betyder att flera finansiärer är verksamma inom ett och samma ämnesområde. Detta ger flexibilitet och bidrar till mångfald, men ställer krav på god samverkan mellan de svenska finansiärerna.

Rapporten finns också på engelska.

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Formas/Maria Nilsson och Kari Stange
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2011-07-05
ISBN
978-91-540-6058-0/ISSN 1653-3003
Beteckning
R4:2011
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
72
Språk
SV
Produktmått
160x240 mm
Pris
63,60 kr

2012-06-04