Analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Formas, Forskningsrådet för hållbar utveckling, har på uppdrag av regeringen genomfört en analys av behovet av förstärkt stöd till forskningen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I uppdraget ingick även att utreda hur kunskapen bättre kan komma till användning inom förvaltningen av ekosystemtjänster och biologisk mångfald hos exempelvis myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i näringslivet. Uppdraget har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket.

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2015-11-13
ISBN
878-91-540-6096-2
Beteckning
Rapport 6:2015
Bindningstyp
PDF
Språk
SV
Karla Anaya Carlsson

2016-10-17