Våra kulturväxters namn - ursprung och användning

395,38 kr
Våra kulturväxters namn - ursprung och användning

Pris 395 kr inkl. moms. Boken fick diplom i "Årets trädgårdsbok 2009" - hedersomnämnande utom tävlan!

Våra kulturväxters namn, ursprung och användning är en nationell namnstandard som vänder sig till dig som vill ha en stabil och lättillgänglig hjälpreda för adekvat namnsättning på våra kulturväxter. Här finns mer än 50 000 vetenskapliga, hortikulturella och svenska namn.

Boken har en vid definition på kulturväxter. Den omfattar förutom namn på i Sverige odlade prydnads-, krydd-, köks-, fiber-, medicinal-, skogsbruks- och jordbruksväxter samt frukter och bär även namn på importerade växter eller växtdelar, som utgör en del av vår kultur. Hit hör diverse livsmedel, virkesväxter, exotiska frukter, kryddor, örtmediciner, stimulantia, tekniska produkter, kosmetika och färgämnen. Unikt är att boken också behandlar nyttokryptogamer, t ex alger, mossor och svampar.

Huvudförfattarna Björn Aldén vid Göteborgs botaniska trädgård och Svengunnar Ryman vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, är mycket erfarna botanister som arbetat med de odlade växternas systematik och nomenklatur i mer än 20 år. De har författat ett flertal böcker och artiklar inom det gränsöverskridande området botanik/hortikultur och verkar idag även som rådgivare för bl a myndigheter och bransch i frågor rörande kulturväxters namn och identitet.

Medförfattaren, kaktus- och orkidéexperten Mats Hjertson, också han vid Evolutionsmuseet, är bland våra mest välrenommerade inom sitt område.

Högupplöst omslagsbild>>

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Björn Aldén, Svengunnar Ryman, m fl
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2009-03-20
ISBN
978-91-540-6026-9
Beteckning
T10:2008
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
768
Språk
SV
Vikt
1635 gr
Produktmått
190 x 275 mm
Rikt illustrerad
sv/v
Pris
395,38 kr

2012-12-14