Utvändig färgsättning. Förutsättningar - Arbetssätt - Exempel

595,72 kr
Utvändig färgsättning. Förutsättningar - Arbetssätt - Exempel

Pris 598 kr inkl moms

Att färgsätta byggnader är en intressant och svår uppgift vare sig det gäller ett nytt bostadsområde, ett nytt hus i gammal miljö eller en restaurering. Boken ger inspiration och handledning till den som ska välja färg till olika sorters byggnader i olika omgivningar.

Den beskriver hur färg uppfattas, vad omgivningen betyder och hur ljus och skuggor påverkar vad vi ser. Den beskriver också hur man gestaltar en byggnad med hjälp av färg och hur färg och form samspelar. I ett avsnitt ges en översikt över kulörer hos naturliga och infärgade fasadmaterial och en diskussion om den målade ytans olika egenskaper.

Att färgsätta gamla hus förutsätter speciella kunskaper. Under rubriken "Traditionen som utgångspunkt" ges en utförlig presentation av olika färger och pigment och en genomgång av olika byggnadsstilar och färgsättning genom tiderna från I400-talet till i dag.

Författarna Karin Fridell Anter och Kristina Enberg är arkitekter SAR med specialinriktning på färgfrågor och med mångårig erfarenhet av byggnadsfärgsättning.

Författare
Karin Fridell Anter & Kristina Enberg
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
1998-04-10
ISBN
978-91-540-5771-X
Beteckning
T1:1997
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
344
Språk
SV
Vikt
1564 gr
Produktmått
210x297mm
Rikt illustrerad
Foto, illustrationer i färg
Pris
595,72 kr

2012-11-05