Tjugotalshusen idag

250,16 kr
Tjugotalshusen idag

Pris 250 kr inkl moms

Tidstypiska egenskaper och varsam förnyelse
Boken är rikt illustrerad och belyser tjugotalets flerbostadshus – dess tillkomst, särart och kvaliteter. Den beskriver hur man i linje med moderna krav och behov kan förnya fastigheterna på ett varsam sätt med respekt för deras ursprungliga kvaliteter. Boken vänder sig i första hand till dem som äger, förvaltar och bor i tjugotalshusen i dag, men även till planerare, projektörer, entreprenörer och andra med intresse för arkitektur och bostadsförnyelse.

  • Lisbeth Williams är arkitekturhistoriker och har sedan sjuttiotalet arbetat med förnyelse av stadskärnor, kulturminnen, bostäder och skolor, både genom forskning och undervisning på Chalmers i Göteborg och under nittiotalet med forskning inom BOOM-gruppen vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm. Hon arbetar nu som formgivare och konstnär i Göteborg.
  • Ingela Blomberg är arkitekt och docent och har sedan sjuttiotalet undervisat och bedrivit forsknings- och utvecklingsarbeten kring varsam förnyelse av bostadshus och bostadsområden inom BOOM-gruppen vid Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm
Författare
Lisbeth Williams & Ingela Blomberg
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2005-09-13
ISBN
978-91-540-5950-X
Beteckning
T5:2005
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
132
Språk
SV
Vikt
400 gr
Produktmått
210x280 mm
Rikt illustrerad
Foto: 4-färg, sv/v
Pris
250,16 kr

2012-11-06