Stadsrum - människorum

190,80 kr
Stadsrum - människorum

Att planera för livet mellan husen. Pris 191 kr inkl. moms.

Boken handlar om vardagslivet i stadens offentliga miljö. Vad värderar de boende högst i sin omgivning Hur planerar man för olika gruppers trivsel och behov? Författarna, landskapsarkitekten Ulla Berglund och sociologen Ulla Jergeby, diskuterar med praktiska exempel hur man kan skapa förutsättningar för en rik och levande vardagsmiljö.

Boken drar konkreta slutsatser ur många års forskning och ger inblickar i gamlas, barns, vuxnas och planerares ibland skilda perspektiv på frågor om stadsmiljöns andvändbarhet, skönhet och säkerhet. Stadsrum - människorum är en bok för alla som arbetar med planering och utformning av det offentliga rummet, men också för de som arbetar nära utemiljöns brukare, exempelvis i bostadssektorn eller inom vård och omsorg.

Författare
Ulla Berglund & Ulla Jergeby
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
1998-05-25
ISBN
978-91-540-5812-0
Beteckning
T8:1998
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
80
Språk
SV
Vikt
252 gr
Pris
190,80 kr

2012-12-12