Skador på hus - vad gör man? Grunder

277,72 kr
Skador på hus - vad gör man? Grunder

Pris 278 kr inkl. moms.

Denna handbok beskriver alla typer av grunder - källargrunder, kryprumsgrunder, platta på mark - för småhus, flerbostadshus, kulturhus etc. Generell tidsålder, uppbyggnadssätt, markförhållanden, förstärkningar, isolering och byggmaterial beskrivs, liksom skador, besiktning, orsaker, åtgärder, för respektive grundtyp vid olika slags markförhållanden.

Boken innehåller även förebyggande åtgärder, skydd av grannfastighet vid grundförstärkning eller rivning samt tilläggsisolering av källare, grunder och markrör. Dispositionen omfattar allmänna kulturhistoriska hänsyn, besiktningsförfaranden, skador och åtgärder, samt energibesparing och isolering i samband med grunder och markarbeten.

Fler titlar i serien Skador på hus - vad gör man?

Författare
Sven-Erik Bjerking
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1989-10-15
ISBN
978-91-540-5069-3
Beteckning
T12:1989
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
200
Språk
sv
Vikt
914 gr
Pris
277,72 kr

2012-12-06