Nationalstadsparken. Ett experiment i hållbar utveckling

487,60 kr
Nationalstadsparken. Ett experiment i hållbar utveckling

Pris 488 kr inkl. moms

Det historiska landskapet Ulriksdal-Haga- Brunnsviken- Djurgården är Sveriges äldsta och mest besökta tätortsnära frilufts- och rekreationsområde. Det ligger mitt i Stor-Stockholm vid gränsen mellan skärgården och Mälardalen, är rikt på kulturella minnen och har en intressant biologisk mångfald. Närheten till storstaden gör detta landskap lätt tillgängligt för allmänheten. Men närheten gör det också attraktivt för olika slag av exploateringar. 1995 fick området därför skydd som Sveriges första nationalstadspark genom ett enhälligt beslut i riksdagen.

Syftet med lagstiftningen är att förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden samt att värna den biologiska mångfalden. Och regeringen menade att dess förslag kunde förväntas "medföra en stor samhällsekonomisk vinst för Stockholmsregionen genom att främja en uthållig samhällsutveckling och en god livsmiljö för boende och företag i regionen".

I denna bok belyses hur lagstiftningen har tillämpats och vilka lärdomar som kan dras efter nationalstadsparkens första sju år. Här diskuteras också frågor kring natur- och kulturvärden och behov av utvecklingslinjer vad gäller såväl förvaltning, rättstillämpning som lagstiftning.

Nationalstadsparken har liknats vid ett experiment i hållbar utveckling och är på så sätt av intresse för alla dem som intresserar sig för och brottas med frågor om hur en hållbar samhällsutveckling ska kunna uppnås. Boken vänder sig därför till såväl allmänheten, tjänstemän och politiker som till studerande och forskare i olika ämnen.

Författare
Redaktörer Lennart Holm, Peter Schantz
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2002-09-19
ISBN
978-91-540-5892-9
Beteckning
T3:2002
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
274
Språk
SV
Vikt
1285 gr
Pris
487,60 kr

2012-12-05