Mark för framtiden

212,00 kr
Mark för framtiden

Pris 212 kr inkl. moms.

Boken är en nyutgåva av en BFR skrift från 1985 Från mönsterplan till kommunöversikt. Den har kompletterats med en redovisning av professor Lennart Holm om de senaste tjugo årens förändringar i den kommunala översiktsplaneringen.

Boken ger först en snabb bild av översiktsplaneringens framväxt i Sverige under sjutton- och artonhundratalen och går sedan stegvis igenom nittonhundratalets utveckling.

Mot bakgrund av de succesiva förändringarna i svensk planlagstiftning visas exempel på den kommunala planeringens innehåll och form i de olika skedena. Några av planeringens ledande fackmän och idégivare porträtteras med utblickar mot deras internationella källor.

Författare
Eva Rudberg
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1999-06-24
ISBN
978-91-540-5836-8
Beteckning
T7:1999
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
57
Språk
SV
Vikt
170 gr
Pris
212,00 kr

2012-12-21