Europeiska kulturlandskap - Hur människan format Europas natur

595,72 kr
Europeiska kulturlandskap - Hur människan format Europas natur

Pris 596 kr inkl. moms.

Det är ingen slump att Europas kulturlandskap ser ut som de gör. De har växt fram i samspelet mellan människa och natur, och har en lång och spännande historia. I den här boken berättas historien av Urban Emanuelsson som vet mer än de flesta om kulturlandskap i olika länder.

Boken är den första i sitt slag som tar ett helhetsgrepp över Europas kulturlandskap ur både ett biologiskt och historiskt perspektiv. Här skildras Europas landskapshistoria från äldre stenåldern till modern tid, med tyngdpunkt på perioden 1000 till 1900. Biologisk mångfald och naturvård vävs samman med historia och arkeologi. Författaren pekar också på svagheter i nuvarande natur- och kulturmiljövård, ger idéer om möjliga styrmedelslösningar och visar på vägar mot en hållbar landskapspolitik.

Boken är ett resultat av författarens resor i Europa under mer än trettio år och hans stora engagemang för att synliggöra de höga naturvärden som finns i kulturlandskapet. Den är populärvetenskapligt skriven och riktar sig till en bred målgrupp av läsare: personer som arbetar med natur- och kulturmiljövård, forskare, studerande och överhuvudtaget alla som är intresserade av naturvård, biologisk mångfald och historia. Du som turistar i Europa får en chans att förstå hur de landskap du åker genom har formats under tidernas lopp.

Urban Emanuelsson är professor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han är växtekolog med särskild inriktning mot kulturlandskap och frågor som rör historisk ekologi. Han arbetar också med miljöinriktad samhällsplanering och med internationellt arbete i olika världsdelar.

Boken finns också på engelska!

Högupplöst omslagsbild >>

Författarbild >>

 

 

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Urban Emanuelsson
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2009-03-25
ISBN
978-91-540-5977-5
Beteckning
T1:2009
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
384
Språk
SV
Vikt
1 958 gr
Produktmått
230 x 290 mm
Rikt illustrerad
4-färg ( foto o illustr)
Pris
595,72 kr

2012-11-19