Åtta postulat om planering

212,00 kr
Åtta postulat om planering

Pris 212 kr inkl. moms.

Byggforskningsrådet startade hösten 1996 insatsområdet "Staden som livsmiljö". Avsikten var att öka förståelsen för hur bebyggelsen i våra städer bör utvecklas för att bättre svara mot människors vardagliga behov och önskemål.

Två av forskarna - Inger Bergström och Karl-Olof Arnstberg - har utifrån sina erfarenheter som forskare och planerare sökt formulera en vägledning för arkitekter och planerare, vars uppgift är att förverkliga "den goda staden". I åtta postulat diskuterar författarna stadsboendet som livsform och hur den fysiska planeringen kan verka för att skapa och utveckla stadslivets sociala och kulturella värden.

Författare
Karl-Olov Arnstberg, Inger Bergström
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2001-04-27
ISBN
978-91-540-5868-6
Beteckning
T4:2001
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
156
Språk
SV
Vikt
338 gr
Pris
212,00 kr

2012-12-19