Att gestalta välfärd - Från idé till byggd miljö

339,20 kr
Att gestalta välfärd - Från idé till byggd miljö

Pris 339 kr inkl. moms.

Domustempel - modernism - betongförort - gemenskap - feminism - ville nouvelle - lekpark - miljonprogram - hemmafruideal - kritik - tristess - barnvänligt - pop - radhus - trafikseparering - kulturhus - loftgång - service - marxism - cykelväg - new town....

Den här boken berättar historien om hur våra svenska och europeiska städer utvecklades mellan 1945 och 1975. Författaren har flätat samman modernismens och välfärdsstatens utveckling på ett nytt och intresseväckande sätt.

Läsaren får följa med på en resa genom det europeiska idélandskap som la grunden till efterkrigstidens byggnader och miljöer. Se hur de tankefigurer som dominerade 1900-talets samhällsdebatt – marxism, existentialism, strukturalism, postkolonialism och feministisk teori – kom till uttryck i franska kollektivhus, norska villor, svenska höghus, köpcentrum och medborgarhus.

Att gestalta välfärd bygger på ett forskningsarbete, vars resultat bearbetats för att passa en bred läsekrets av arkitektur- och stadsbyggnadsintresserade. Boken ges ut av Forskningsrådet Formas och Riksantikvarieämbetet.

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Lisbeth Söderqvist
Förlag
Forskningsrådet Formas och Riksantikvarieämbetet
År
2008-06-09
ISBN
978-91-540-6014-6, 978-91-7209-499-4
Beteckning
T5:2008
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
320
Språk
SV
Vikt
1040 gr
Produktmått
210 x 245 mm
Rikt illustrerad
4-färgsfoto
Pris
339,20 kr

2012-07-30