Arkitekturteoriernas historia

296,80 kr
Arkitekturteoriernas historia

Pris 297 kr inkl. moms.

Arkitekturteoriernas historia är en berättelse om en yrkeskulturs utveckling och samtidigt en repertoar av förhållningssätt som kan framstå som på en gång främmande och märkligt aktuella.

Arkitekturens historia är mångtusenårig. Också arkitekters skrivande kring sitt arbete har en mycket lång tradition. Syftena har varit flera – att argumentera för arkitekturens betydelse inför beställare och byggherrar, att hävda ett visst synsätt gentemot andra arkitekter eller att förmedla kunskap till nya generationer. Arkitekturteori kan sägas vara både uttalade eller outtalade föreställningar om vad arkitektur är eller borde vara.

Arkitekturteoriernas historia från antiken till idag presenteras för första gången på svenska i denna bok. Den är resultatet av ett nordiskt samarbetsprojekt med författare från Danmark, Norge och Sverige.

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Redaktörer: Claes Caldenby och Erik Nygaard
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2011-06-07
ISBN
978 91 540 6041 2
Beteckning
T2:2010
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
500
Språk
SV
Vikt
1120 gr
Produktmått
147x245 mm
Rikt illustrerad
Ja sv/v bilder
Pris
296,80 kr
Bengt Kopp

2016-05-24