Arkitektur och bärverk

318,00 kr
Arkitektur och bärverk

Pris 318 kr inkl. moms.

Genom seklerna har byggtekniken pendlat mellan att vara arkitekturens slav och dess bundsförvant. Arkitektur och bärverk är en tvärdisciplinär, beskrivande betraktelse av integrationen mellan teknik och gestaltning i byggandet. Korta nedslag i teorier och trender samt bland historiska nyckelpersoner varvas med exempel på utmanande och illustrativa byggnadsverk.

Huvudsyftet är att bidra till ökad förståelse för formgivningens tekniska konsekvenser och för teknikens kulturella betydelse. Kunskap om dessa olika aspekter underlättar kommunikationen mellan arkitekter och ingenjörer. Boken kan med fördel användas i ingenjörs- och arkitektutbildningen.

Dan Engström arbetar med forskning och utveckling inom NCC Teknik i Göteborg. Han är docent i arkitektur från Kungl. tekniska högskolan och teknologie doktor i stål- och träbyggnad från Chalmers tekniska högskola.

Innehåll (pdf) »

Författare
Dan Engström
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2004-08-03
ISBN
978-91-540-5923-2
Beteckning
T4:2004
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
204
Språk
SV
Vikt
675 gr
Produktmått
170x250mm
Pris
318,00 kr

2012-07-24