Äldre murverkshus - Reparation och ombyggnad

630,70 kr
Äldre murverkshus - Reparation och ombyggnad

Pris 631 kr inkl. moms.

En av de vanligaste konstruktionerna i äldre byggnader har i alla tider varit murverk. Det är vackra och långlivade konstruktioner som vi gläds åt än idag. För att bevara och vårda dessa mångskiftande byggnader behövs en allsidig och detaljerad kunskap. Nu finns den för första gången samlad som handbok. Boken kan användas vid grund- och vidare utbildning av byggtekniker och som praktiskt uppslagsbok i arbetet med ombyggnads- och renoveringsprojekt. Några huvudpunkter i handboken: Att bevara byggnadens resurser - Hur bärande delar samverkar - Beräkningsmodeller för murverk - Fukttransport och fuktskador - Den viktiga förundersökningen - Grundförstärkning, hur och varför - Murverket, reparation, förstärkning och håltagning - Putsen, att laga med förstånd.

Författare
Redaktör Olle Humble
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1990-10-15
ISBN
978-91-540-5119-3
Beteckning
T3:1990
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
304
Språk
SV
Vikt
1270 gr
Pris
630,70 kr

2012-12-19