Kan vi tackla det nya klimatet?

50,88 kr

För Sveriges del innebär det nya klimatet ökad risk för både värmeböljor och skyfall. Vi behöver anpassa oss, men även ställa om för att minska utsläppen av växthusgaser. Anpassning kan exempelvis vara att planera städer som med hjälp av naturen bättre kan hantera vatten och värme. Att ställa om från fossila energikällor till förnybara, är nödvändigt. Det kan ske genom ökad satsning på solkraft, men också genom innovationer, där ett exempel är bakterier som gör bensin.

I boken Kan vi tackla det nya klimatet? ger 18 forskare och
experter från vitt skilda områden sin bild. De fokuserar
på lösningar och vad de anser att vi kan och behöver
göra för att hantera det nya klimatet.

Författare
Redaktörer Karin Branteström och Lotta Fredholm
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2015-09-23
ISBN
978-91-540-6086-3
Bindningstyp
Pocket
Sidor
177
Språk
Svenska
Pris
50,88 kr

2015-09-18