Återvinna fosfor - hur bråttom är det?

Återvinna fosfor - hur bråttom är det?

Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion. Nu varnar forskare för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så allvarligt som vissa forskare säger? Kan vi effektivisera fosforanvändningen? Hur kan vi återvinna fosfor och återföra den till matproduktion? Vad kan jordbruket göra – och vad kan vi göra i städerna? Ska vi gödsla med avloppsslam? Eller ska vi bränna slam och återvinna fosfor ur askan? Ska vi bygga om husens och städernas avloppssystem för källsortering? Vilka lösningar är rimliga i ett hållbart samhälle?
Läs boken så får du veta vad forskarna säger!

Pocketboken finns i PDF-format för nedladdning utan kostnad. Då använder du dig bara av "Ladda ned"-knappen här på sidan. PDF-filen väger 10 MB.

För lärare: Hämta inspiration och tips för användning av böckerna i din undervisning

 Kompletterande litteraturlista

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Redaktör Birgitta Johansson
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2011-12-07
ISBN
978-91-540-6064-1
Beteckning
T3:2011
Bindningstyp
PDF
Sidor
416
Språk
SV
Vikt
10 MB
Rikt illustrerad
sv/v

2012-05-03