Antibiotika - boten och hoten

50,88 kr

Antibiotika har botat miljontals människor från infektioner som tidigare varit dödliga. Från det att penicillin började användas för 70 år sedan, har vi tagit tillgången till antibiotika för given. I dag har dock allt fler bakterier utvecklat motståndskraft mot antibiotika, så kallad antibiotikaresistens och den främsta orsaken är överanvändning av antibiotika, både för människor och djur. Antibiotikaresistens riskerar bli ett globalt hot mot folkhälsan. Hur ska vi kunna hantera den uppkomna situationen?

I boken Antibiotika - boten och hoten ger 24 forskare och experter sin bild. På ett lättillgängligt vis beskriver de både vad som ligger bakom hur det ser ut i dag och vad de anser behöver göras.

Författare
Redaktörer Karin Branteström, Bengt Kopp, Lotta Fredholm, Gunilla Eldh
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2014-09-23
ISBN
978-91-540-6082-5
Bindningstyp
Pocket
Sidor
183
Språk
Svenska
Rikt illustrerad
Ja
Pris
50,88 kr

2014-09-23