Kommunikationsenheten / Unit for Communications

Kommunikationsenheten bistår med intern och extern kommunikation rörande Formas satsningar på forskning och hur dessa satsningar ger resultat. Enheten upprätthåller ett brett kontaktnät och medverkar i varje led i Formas verksamhet. Webbtidningen Extrakts redaktion finns inom enheten.

Alexander Fälldin »

Alexander Fälldin
 • Kommunikatör / Communication Officer
 • kommunikationsenheten / Unit of Communication
 • Telefon: +46(0)8-775 40 65 /+46(0)70-251 94 00
 • E-post: alexander.falldin@formas.se

Anna Volckerts »

Anna Volckerts
 • Kommunikatör / Communication Officer
 • Enheten för kommunikation / Unit of Communication
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 09, +46 (0)73-030 63 33
 • E-post: anna.volckerts@formas.se

Bengt Kopp »

Bengt Kopp
 • Produktionsledare / Production Manager
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46(0)8-775 40 14, +46(0)76-584 06 14
 • E-post: bengt.kopp@formas.se

Cathrine Beijer »

Cathrine Beijer
 • Redaktör / Editor
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 31, +46 (0)70-712 94 67
 • E-post: cathrine.beijer@formas.se

Elisabet Blomberg »

Elisabet Blomberg
 • Kommunikationschef / Head of Communications
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 04, +46 (0)72-233 40 04
 • E-post: elisabet.blomberg@formas.se

Emilie von Essen »

Emilie von Essen
 • Presschef / Press Officer, Civilekonom int inr.
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: 08-775 40 38, 0702 81 40 38
 • E-post: emilie.von.essen@formas.se

Peter Bylund »

Peter Bylund
 • Informationssekreterare / Senior Information Officer
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 28, +46 (0)70-325 30 94
 • E-post: peter.bylund@formas.se

Sofia Rickberg »

Sofia Rickberg
 • Informationssekreterare / Senior Information Officer
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46(0)8-775 40 06, +46 (0)72-718 96 79
 • E-post: sofia.rickberg@formas.se

Åsa Granberg »

Åsa Granberg
 • Webbansvarig / Web Manager
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 03
 • E-post: asa.granberg@formas.se