Klimatpolitiska rådet / Swedish Climate Policy Council

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende expertorgan som ska analysera utvecklingen, utvärdera aktuella insatser, ge regeringen råd och bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken. Klimatpolitiska rådet har sitt kansli hos forskningsrådet Formas och delar vissa resurser i form av handläggning, administration och kommunikation med Formas.

Hanna Brolinson »

Hanna Brolinson

Joanna Dickinson »

Joanna Dickinson

Martin Flack »

Martin Flack

Ola Alterå »

Ola Alterå