Förvaltningsavdelningen/ Department for Administration

Inom Förvaltningsavdelningen finns Formas administrativa funktioner som ekonomi, personal, registratur och IT. Avdelningen har det strategiska och operativa ansvaret för administrativa frågor och svarar för service till medarbetare och chefer inom sina ansvarsområden och arbetar i nära dialog med övriga avdelningar. Förvaltningsavdelningen ansvarar även för verksamhetsplaneringen och budgetarbetet på Formas. 

Carola Olofsson »

Carola Olofsson
 • HR-ansvarig / Human Resourses Officer
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 46
 • E-post: carola.olofsson@formas.se

Elisabeth Cameron »

Elisabeth Cameron
 • HR-generalist
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 07, +46 (0)70-260 92 42
 • E-post: elisabeth.cameron@formas.se

Eva Fredriksson Eklund »

Eva Fredriksson Eklund
 • Huvudregistrator / Document Controller
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 66, +46 (0)70-771 40 66
 • E-post: eva.fredrikssoneklund@formas.se

Eva-Lena Rosén »

Eva-Lena Rosén
 • Redovisningsekonom / Accountant
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 42, +46 (0)70-247 10 09
 • E-post: eva-lena.rosen@formas.se

Jan Danielsson »

Jan Danielsson
 • IT-ansvarig / IT Manager
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 43, +46 (0)70-312 40 88
 • E-post: jan.danielsson@formas.se

Kajsa Ljung »

Kajsa Ljung
 • Chefsjurist / Chief Legal Counsel
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 49, +46 (0)70-622 40 49
 • E-post: kajsa.ljung@formas.se

Karin Leth »

Karin Leth
 • Förvaltningschef / Head of administration
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 60, +46 (0)72-208 18 65
 • E-post: karin.leth@formas.se

Margit Papinaho »

Margit Papinaho
 • Kontorsassistent / Office assistant
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 40 47, +46(0)70-230 88 44
 • E-post: margit.papinaho@formas.se

Rickard Franzén »

Rickard Franzén
 • Verksamhetscontroller / Controller
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 40 16
 • E-post: rickard.franzen@formas.se

Vesna Lanros »

Vesna Lanros
 • Ekonomicontroller / Financial Controller
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 39
 • E-post: vesna.lanros@formas.se