Förvaltningsenheten / Unit for Administration

Inom Förvaltningsenheten finns Formas administrativa funktioner som ekonomi, personal, registratur och IT. Enheten svarar för service till medarbetare och chefer inom sina ansvarsområden och arbetar i nära dialog med övriga enheter.

Carola Olofsson »

Carola Olofsson
 • HR-ansvarig / Human Resourses Officer
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 46
 • E-post: carola.olofsson@formas.se

Elisabeth Cameron »

Elisabeth Cameron
 • HR-generalist
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 07, +46 (0)70-260 92 42
 • E-post: elisabeth.cameron@formas.se

Eva Fredriksson Eklund »

Eva Fredriksson Eklund
 • Huvudregistrator / Document Controller
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 66, +46 (0)70-771 40 66
 • E-post: eva.fredrikssoneklund@formas.se

Eva-Lena Rosén »

Eva-Lena Rosén
 • Redovisningsekonom / Accountant
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 42, +46 (0)70-247 10 09
 • E-post: eva-lena.rosen@formas.se

Ingela Nelson »

Ingela Nelson
 • EU-ekonom / EU economist
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46(08)-775 40 45, +46(0)70-256 17 70
 • E-post: ingela.nelson@formas.se

Jan Danielsson »

Jan Danielsson
 • IT-ansvarig / IT Manager
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 43, +46 (0)70-312 40 88
 • E-post: jan.danielsson@formas.se

Kajsa Ljung »

Kajsa Ljung
 • Chefsjurist / Chief Legal Counsel
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 49, +46 (0)70-622 40 49
 • E-post: kajsa.ljung@formas.se

Karin Leth »

Karin Leth
 • Förvaltningschef / Head of administration
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 60, +46 (0)72-208 18 65
 • E-post: karin.leth@formas.se

Margit Papinaho »

Margit Papinaho
 • Konstorsassistent / Office assistant
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 40 47, +46(0)70-230 88 44
 • E-post: margit.papinaho@formas.se

Nadja Stålnacke »

Nadja Stålnacke
 • Jurist / Legal Counsel
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 40 63, +46(0)73-047 35 73
 • E-post: nadja.stalnacke@formas.se

Rickard Franzén »

Rickard Franzén
 • Verksamhetscontroller / Controller
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 40 16
 • E-post: rickard.franzen@formas.se

Vesna Lanros »

Vesna Lanros
 • Ekonomicontroller / Financial Controller
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 39
 • E-post: vesna.lanros@formas.se

Linda Stridsberg »

Linda Stridsberg
 • Tjänstledig
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration

Rikard Lingström »

Rikard Lingström
 • Tjänstledig
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration