Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning

Enheten ansvarar för Formas satsningar inom miljö och hållbart samhällsbyggande. På enheten finns kompetens för forskningsfinansiering, strategi och analys samt nationell och internationell samordning. Enheten för Miljö och samhällsbyggande arbetar i nära dialog med enheten för Miljö och areella näringar, Formas övriga enheter och i samverkan med externa aktörer.

Anna Kuznetcova »

Anna Kuznetcova
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)76-000 24 95
 • E-post: anna.kuznetcova@formas.se

Camilla Andreasson »

Camilla Andreasson
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46(8)-775 40 52, +46(0)76-834 27 28
 • E-post: camilla.andreasson@formas.se

Conny Rolén »

Conny Rolén
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, Civilingenjör VoV, MSc. Civil Engineering
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 30, +46 (0)70-492 06 27
 • E-post: conny.rolen@formas.se

Emma Gretzer »

Emma Gretzer
 • Enhetschef / Unit Manager, fil.dr / PhD
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 23, +46 (0)73-074 53 59
 • E-post: emma.gretzer@formas.se

Emma Holmqvist »

Emma Holmqvist
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 32, +46(0)76-146 37 38
 • E-post: emma.holmqvist@formas.se

Erik Roos »

Erik Roos
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 27, +46 (0)76-200 95 94
 • E-post: erik.roos@formas.se

Hanna Ridefelt »

Hanna Ridefelt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i naturgeografi / PhD in Physical Geography
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 25, +46(0)73-646 27 20
 • E-post: hanna.ridefelt@formas.se

John Tumpane »

John Tumpane
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 15, +46(0)73-649 54 62
 • E-post: john.tumpane@formas.se

Katarina Buhr »

Katarina Buhr
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 19, +46(0)73-068 60 08
 • E-post: katarina.buhr@formas.se

Kristina Laurell »

Kristina Laurell
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, tekn.dr i byggproduktion / PhD
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 59, +46(0)70-440 40 59
 • E-post: kristina.laurell@formas.se

Linda Bergqvist Ampel »

Linda Bergqvist Ampel
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 62, +46(0)73-600 13 22
 • E-post: linda.ampel@formas.se

Lisa Almesjö »

Lisa Almesjö
 • Internationell koordinator / International Coordinator, fil.dr / PhD
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: (0)8-775 40 53, +46 (0)70-385 40 53
 • E-post: lisa.almesjo@formas.se

Lisa Granelli »

Lisa Granelli
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i miljökemi / PhD in Environmental Chemistry
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8 775 40 68, +46 (0)76 654 09 93
 • E-post: lisa.granelli@formas.se

Lissa Nordin »

Lissa Nordin
 • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr i socialantropologi / PhD in anthropology
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 35, +46 (0)73-914 65 12
 • E-post: lissa.nordin@formas.se

Magnus Tannerfeldt »

Magnus Tannerfeldt
 • Forskningssekreterare, fil.dr i zoologisk ekologi/ Senior Research Officer, PhD in Zoological Ecology
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 29, +46(0)70-380 91 51
 • E-post: magnus.tannerfeldt@formas.se

Maria Alm »

Maria Alm
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i Teknik och Social Förändring
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 48
 • E-post: maria.alm@formas.se

Pernilla Hjerth Elgström »

Pernilla Hjerth Elgström
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 33
 • E-post: pernilla.hjerthelgstrom@formas.se

Ann Rodenstedt »

Ann Rodenstedt
 • Föräldraledig
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning