Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning

Avdelningen har ansvar för samhällsbyggnadsområdet inom Formas forskningsfinansiering. I det arbetet ingår att analysera och utvärdera forskningsbehov och forskningssatsningar samt planera och bereda fördelningen av forskningsmedel. I avdelningens arbete ingår även ett ansvar för policyfrågor inom området och att bevaka utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn.

Conny Rolén »

Conny Rolén
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, Civilingenjör VoV, MSc. Civil Engineering
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 30, +46 (0)70-492 06 27
 • E-post: conny.rolen@formas.se

Emma Gretzer »

Emma Gretzer
 • Enhetschef / Unit Manager, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 23, +46 (0)73-074 53 59
 • E-post: emma.gretzer@formas.se

Emma Holmqvist »

Emma Holmqvist
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 32, +46(0)76-146 37 38
 • E-post: emma.holmqvist@formas.se

Hanna Ridefelt »

Hanna Ridefelt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i naturgeografi / PhD in Physical Geography
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 25, +46(0)73-646 27 20
 • E-post: hanna.ridefelt@formas.se

Kristina Laurell »

Kristina Laurell
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, tekn.dr i byggproduktion / PhD
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 59, +46(0)70-440 40 59
 • E-post: kristina.laurell@formas.se

Lisa Granelli »

Lisa Granelli
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i miljökemi / PhD in Environmental Chemistry
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8 775 40 68, +46 (0)76 654 09 93
 • E-post: lisa.granelli@formas.se

Maria Alm »

Maria Alm
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i Teknik och Social Förändring
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 48
 • E-post: maria.alm@formas.se

Pernilla Hjerth Elgström »

Pernilla Hjerth Elgström
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 33
 • E-post: pernilla.hjerthelgstrom@formas.se

Ann Rodenstedt »

Ann Rodenstedt
 • Föräldraledig t.o.m 2018-03-31
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning