Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences

Avdelningen har ansvar för området areella näringar inom Formas forskningsfinansiering. I det arbetet ingår att analysera och utvärdera forskningsbehov och forskningssatsningar samt planera och bereda fördelningen av forskningsmedel. I avdelningens arbete ingår även ett ansvar för policyfrågor inom området och att bevaka utvecklingen inom sektorn för areella näringar. Avdelningen står även för utveckling och förvaltning av ansökningssystemet Prisma och Formas forskningsfinansieringsprocess. 

Erika Ax »

Erika Ax
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 26, +46 (0)72 248 72 32
 • E-post: erika.ax@formas.se

Johan Hansson »

Johan Hansson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 54, +46 (0)72-451 84 02
 • E-post: johan.hansson@formas.se

Johanna van Schaik Dernfalk »

Johanna van Schaik Dernfalk
 • Enhetschef / Unit Manager, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 41, +46(0)70-626 40 21
 • E-post: johanna.dernfalk@formas.se

Karin Perhans »

Karin Perhans
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 36, +46(0)73-712 95 12
 • E-post: karin.perhans@formas.se

Karin Önneby »

Karin Önneby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 22
 • E-post: karin.onneby@formas.se

Karla Anaya-Carlsson »

Karla Anaya-Carlsson

Kenneth Nilsson »

Kenneth Nilsson
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46- (0)8-775 40 40
 • E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Lars Yngersten »

Lars Yngersten
 • Systemförvaltare / Application Manager
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8 775 40 34
 • E-post: lars.yngersten@formas.se

Mattias Norrby »

Mattias Norrby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr i djurfysiologi / PhD Animal Physiology
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 21, +46 (0)72-250 59 73
 • E-post: mattias.norrby@formas.se

Ola Thomsson »

Ola Thomsson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(08)-775 40 02, +46(0)70-286 65 05
 • E-post: ola.thomsson@formas.se

Sara Söderlund »

Sara Söderlund
 • Systemförvaltare / Application Manager
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 57, +46(0)70-380 12 19
 • E-post: sara.soderlund@formas.se

Susanne Johansson »

Susanne Johansson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 20, +46(0)72-250 94 20
 • E-post: susanne.johansson@formas.se

Thao Le »

Thao Le
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)76-102 1880
 • E-post: thao.le@formas.se

Jan Svensson »

Jan Svensson
 • Tjänstledig t.o.m 2018-01-31
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 51, +46 (0)70-495 05 10
 • E-post: jan.svensson@formas.se