Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences

Enheten ansvarar för satsningar inom de areella näringarna och de relaterade miljöfrågorna. På enheten finns sakkompetens inom de ämnesområden som enheten ansvarar för, samt kompetens för forskningsfinansiering och för strategi och analys. Enheten för Miljö och areella näringar arbetar i nära dialog med enheten för Miljö och samhällsbyggande, Formas övriga enheter och i samverkan med externa aktörer.

Elisabet Göransson »

Elisabet Göransson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i miljöanalys / PhD Environmental Assessment
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 24, +46 (0)72-204 40 24
 • E-post: elisabet.goransson@formas.se

Erika Ax »

Erika Ax
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 26, +46 (0)72 248 72 32
 • E-post: erika.ax@formas.se

Johan Hansson »

Johan Hansson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 54, +46 (0)72-451 84 02
 • E-post: johan.hansson@formas.se

Johanna van Schaik Dernfalk »

Johanna van Schaik Dernfalk
 • Enhetschef / Unit Manager, fil.dr / PhD
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 41, +46(0)70-626 40 21
 • E-post: johanna.dernfalk@formas.se

Karin Perhans »

Karin Perhans
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 36, +46(0)73-712 95 12
 • E-post: karin.perhans@formas.se

Karin Önneby »

Karin Önneby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 22
 • E-post: karin.onneby@formas.se

Karla Anaya-Carlsson »

Karla Anaya-Carlsson
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 13, +46(0)70-740 51 15
 • E-post: karla.anaya-carlsson@formas.se

Katarina Nordqvist »

Katarina Nordqvist
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-755 40 12, +46(0)72-077 18 00
 • E-post: katarina.nordqvist@formas.se

Kenneth Nilsson »

Kenneth Nilsson
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46- (0)8-775 40 40
 • E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Lars Yngersten »

Lars Yngersten
 • Systemförvaltare / Application Manager
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8 775 40 34
 • E-post: lars.yngersten@formas.se

Mattias Norrby »

Mattias Norrby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr i djurfysiologi / PhD Animal Physiology
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 21, +46 (0)72-250 59 73
 • E-post: mattias.norrby@formas.se

Ola Thomsson »

Ola Thomsson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(08)-775 40 02, +46(0)70-286 65 05
 • E-post: ola.thomsson@formas.se

Sandro Caruso »

Sandro Caruso
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr Ekologi och naturvårdsbiologi/PhD Ecology and conservation biology
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 64, +46(0)72-252 40 64
 • E-post: sandro.caruso@formas.se

Sara Söderlund »

Sara Söderlund
 • Systemförvaltare / Application Manager
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 57, +46(0)70-380 12 19
 • E-post: sara.soderlund@formas.se

Susanne Johansson »

Susanne Johansson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr / PhD
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 20, +46(0)72-250 94 20
 • E-post: susanne.johansson@formas.se

Thao Le »

Thao Le
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)76-102 1880
 • E-post: thao.le@formas.se

Jan Svensson »

Jan Svensson
 • Tjänstledig t.o.m 2018-01-31 Senior Advisor, Jägmästare, fil.dr i skog / MSc Forestry, PhD Forestry
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 51, +46 (0)70-495 05 10
 • E-post: jan.svensson@formas.se

Peter Schilling »

Peter Schilling
 • Tjänstledig
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences