Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences

Avdelningen har ansvar för området areella näringar inom Formas forskningsfinansiering. I det arbetet ingår att analysera och utvärdera forskningsbehov och forskningssatsningar samt planera och bereda fördelningen av forskningsmedel. I avdelningens arbete ingår även ett ansvar för policyfrågor inom området och att bevaka utvecklingen inom sektorn för areella näringar. Avdelningen står även för utveckling och förvaltning av ansökningssystemet Prisma och Formas forskningsfinansieringsprocess. 

Annika Smedman »

Annika Smedman
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(08)-775 41 25, +46(0)72-505 41 25
 • E-post: annika.smedman@formas.se

Erika Ax »

Erika Ax
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 26, +46 (0)72 248 72 32
 • E-post: erika.ax@formas.se

Johanna van Schaik Dernfalk »

Johanna van Schaik Dernfalk
 • Avdelningschef / Head of Department, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 41, +46(0)70-626 40 21
 • E-post: johanna.dernfalk@formas.se

Karin Perhans »

Karin Perhans
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 36, +46(0)73-712 95 12
 • E-post: karin.perhans@formas.se

Karin Önneby »

Karin Önneby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 22
 • E-post: karin.onneby@formas.se

Karla Anaya-Carlsson »

Karla Anaya-Carlsson

Kenneth Nilsson »

Kenneth Nilsson
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46- (0)8-775 40 40
 • E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Linda Bergqvist Ampel »

Linda Bergqvist Ampel
 • Koordinator forskningsfinansiering / Coordinator Research Funding, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 62, +46(0)73-600 13 22
 • E-post: linda.ampel@formas.se

Mattias Norrby »

Mattias Norrby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 21, +46 (0)72-250 59 73
 • E-post: mattias.norrby@formas.se

Sara Söderlund »

Sara Söderlund
 • Systemförvaltare / Application Manager
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 57, +46(0)70-380 12 19
 • E-post: sara.soderlund@formas.se

Susanne Johansson »

Susanne Johansson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr / PhD
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 20, +46(0)72-250 94 20
 • E-post: susanne.johansson@formas.se

Thao Le »

Thao Le
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)76-102 1880
 • E-post: thao.le@formas.se

Åsa Frisk »

Åsa Frisk
 • Forskningssekreterare / Senior research Officer
 • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 19, +46 (0)72-209 05 59
 • E-post: asa.frisk@formas.se