Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes

Avdelningen har ansvar för miljöområdet inom Formas forskningsfinansiering. I det arbetet ingår att analysera och utvärdera forskningsbehov och forskningssatsningar samt planera och bereda fördelningen av forskningsmedel. I avdelningens arbete ingår även ett ansvar för policyfrågor inom området och att bevaka utvecklingen inom miljösektorn. 

Anna Kuznetcova »

Anna Kuznetcova
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes
 • Telefon: +46 (0)76-000 24 95
 • E-post: anna.kuznetcova@formas.se

Elisabet Göransson »

Elisabet Göransson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i miljöanalys / PhD Environmental Assessment
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 24, +46 (0)72-204 40 24
 • E-post: elisabet.goransson@formas.se

Katarina Buhr »

Katarina Buhr
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes
 • Telefon: +46(0)8-775 40 19, +46(0)73-068 60 08
 • E-post: katarina.buhr@formas.se

Kerstin Röver »

Kerstin Röver
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes
 • Telefon: +46(0)8-775 41 08, +46(0)73-033 41 08
 • E-post: kerstin.rover@formas.se

Linda Bergqvist Ampel »

Linda Bergqvist Ampel
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes
 • Telefon: +46(0)8-775 40 62, +46(0)73-600 13 22
 • E-post: linda.ampel@formas.se

Magnus Tannerfeldt »

Magnus Tannerfeldt
 • Forskningssekreterare, fil.dr i zoologisk ekologi/ Senior Research Officer, PhD in Zoological Ecology
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes
 • Telefon: +46(0)8-775 40 29, +46(0)70-380 91 51
 • E-post: magnus.tannerfeldt@formas.se

Sandro Caruso »

Sandro Caruso
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr Ekologi och naturvårdsbiologi/PhD Ecology and conservation biology
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes
 • Telefon: +46(0)8-775 40 64, +46(0)72-252 40 64
 • E-post: sandro.caruso@formas.se

Therese Woodhill »

Therese Woodhill
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes
 • Telefon: +46(0)8-775 40 10, +46(0)76-050 46 04
 • E-post: therese.woodhill@formas.se