Formas uppdrag från regeringen

Så här styrs vårt arbete

Forskningsrådet Formas är ett statligt forskningsråd, verksamheten finansieras av anslag från Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja…