Seminarium: Agenda 2030 – Forskningsbehov och vägar framåt

Vad är forskningens viktigaste roll i Agenda 2030? Hur kan forskningen bidra till att vi uppfyller målen i agendan? Vilka är kunskapsgapen idag?

Datum: 31 augusti 2018 08:30 - 11:00

Talare: Åsa Romson, Ingrid Petersson, Karin Bradley med flera.

Plats: Bygget Fest och Konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm

Seminariet är fullbokat. 

Livesändning

Seminariet kommer att livesändas från kl. 9.00. Du hittar livesändningen här: https://bit.ly/2o3uhAq

Den 31 augusti anordnar Formas, i samarbete med Stockholm Environment Institute (SEI), ett seminarium om hur svensk forskning kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 och uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Vi bjuder på frukost.

Antalet platser är begränsade.

Program

9.00 Inledning
Ingrid Petersson, generaldirektör Formas

9.10 Resultat från rapporten
Forskning för Agenda 2030 – Översikt av forskningsbehov och vägar framåt
Åsa Persson, forskningsdirektör SEI

9.40 Analys och perspektiv på rapporten
Mats Benner, professor, Lunds universitet
Karin Bradley, Associate professor, KTH

10.00 Paneldiskussion och frågor
Moderator: Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
Åsa Romson, tidigare miljöminister, forskare IVL
Måns Nilsson, vd, SEI
Karl-Henrik Sundström, vd Stora Enso, ledamot i regeringens Innovationsråd
Victor Åström, ledningsstrateg Agenda 2030, Naturskyddsföreningen

10.45 Avslutande kommentarer, Formas

11.00 Slut på seminariet

 

Vilken är forskningens roll i Agenda 2030?

Sedan Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling för snart tre år sedan har den samlat många aktörer i samhället. En av de sektorer som pekats ut som särskilt viktig är forskning och innovation – inte bara för att nå målen till 2030 utan också för att möjliggöra en mer hållbar utveckling bortom 2030. 

Mot denna bakgrund fick SEI projektbidrag av Formas för att ta fram en vetenskaplig och systematisk kartläggning av forskningsbehoven för Agenda 2030 i en svensk kontext, samt ge förslag på strukturella förändringar för att forskningen bättre ska kunna bidra till genomförandet av Agenda 2030. Formas och SEI ser en unik möjlighet för svenska forskningsfinansiärer att ta en global ledarroll och testa nya idéer när det gäller att stimulera forskningens användande och aktiva bidrag till Agenda 2030. 

Under seminariet kommer SEI att presentera de slutgiltiga resultaten av studien, sedan bjuds forskare in för att ge sina perspektiv på resultaten, och därefter följer en paneldiskussion med utrymme för frågor från deltagarna. I panelen kommer vi diskutera vilka förändringar som behövs inom forskningen för att effektivare och snabbare uppfylla Agenda 2030. Vilken är forskningens roll i Agenda 2030, egentligen? Vilken roll har Sverige som kunskapsnation att driva de förändringar som behövs för att nå målen? Hur mycket vågar vi ställa om vår forsknings- och innovationspolitik?

Seminariet är fullbokat.

Seminariet kommer att livesändas från kl. 9.00. Du hittar livesändningen här: https://bit.ly/2o3uhAq

John Tumpane

2018-08-21