Myggbekämpning med Bti och effekter på ekosystemet

Formas och Länsstyrelsen Gävleborg håller rådgivande möte.

Datum: 24 oktober 2018 13:00 - 15:30

Plats: Sessionssalen, Gävle slott, Södra kansligatan 2, Gävle

Arrangör: Formas

Det finns studier som påvisar negativa effekter på ekosystem av Bti-baserad myggbekämpning och studier som inte kan påvisa negativa effekter. Formas gör nu en analys för att få överblick av kunskapsläget. I det arbetet behöver vi erfarenheter och synpunkter från berörda organisationer.

Vilka faktorer bör utvärderas och hur ska översikten utformas för att bli användbar? Vilka vetenskapliga underlag bör ingå i analysen och vilka organisationer ska vi kontakta i arbetet? Hur ska ekosystem egentligen definieras och avgränsas, och ska vi begränsa oss till svenska förhållanden eller kan vi lära oss något från undersökningar i andra länder?

Det är några av de frågeställningar som kommer att tas upp på ett rådgivande möte. Mötet är för särskilt inbjudna, men om du har frågor eller är intresserad av att delta, hör av dig till Magnus Land, ansvarig analytiker, på Formas, 08-775 41 02, magnus.land@formas.se.

Magnus Land

2018-10-04