Kommittémöte: Hållbart samhällsbyggande

Första mötet med Nationella kommittén för forskning inom hållbart samhällsbyggande.

Datum: 7 mars 2018 13:00 - 16:00

Plats: Formas, Stockholm

Ordförande för kommittén är Ulrika Francke.

Kommittésekreterare är Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, Formas.

Hanna Ridefelt

2018-02-14