Hearing om Plan S

Formas, Forte och Vetenskapsrådet välkomnar till en hearing kring implementeringsplanen för Plan S.

Datum: 22 januari 2019 13:00 - 17:30

Plats: Norra Latin, Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71B, Stockholm

Arrangör: Formas, Forte och Vetenskapsrådet

Den internationella koalitionen av forskningsfinansiärer, Coalition S, verkar för omedelbar och öppen publicering av offentligt finansierad forskning. Formas och Forte är medlemmar i Coalition S och har skrivit under Plan S, Vetenskapsrådet ställer sig bakom principerna för öppen tillgång men har valt att stå utanför Plan S.

Mot bakgrund av implementeringsplanen för Plan S genomför forskningsråden nu en gemensam hearing. Det övergripande syftet är att diskutera hur det svenska forskningssystemet bäst genomför en övergång till öppen tillgång.

Målsättningar är ge underlag för inspel kring de olika delarna i implementeringsplanen från den svenska delen av det europeiska forskningssystemet. Vi vill också öppna för dialog mellan olika aktörer kring deras ställningstaganden i förhållande till Plan S.

Sista anmälningsdag är 16 januari. Anmäl dig på denna länk

Medverkar gör bland andra:

John-Arne Røttingen, Administrerende direktør, Norges forskningsråd

Hearing 13.00–16.30, mingel 16.30–17.30.

Tyck till om implementeringen av Plan S i en kort enkät från Forte och Formas. Svara senast 8 februari 2019.

Elisabet Blomberg

2019-01-07