Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Datum: 28 september 2017 10:00 - 15:30

Läs mer om Formas forskarråd.

Elisabeth Tejme

2017-03-23