Forskarrådets möte

Årliga öppna utlysningen - på mötet tar forskarrådet bland annat beslut om vilka forskningsprojekt som beviljas medel i Formas årliga öppna utlysning 2017.

Datum: 9 november 2017 10:00 - 15:30

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

Elisabeth Tejme

2017-04-05