Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Datum: 9 november 2017 10:00 - 15:30

Läs mer om Formas forskarråd.

Elisabeth Tejme

2017-04-05