Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Datum: 21 juni 2017 10:00 - 16:00

Läs mer om Formas forskarråd.

Elisabeth Tejme

2017-06-13