Att arbeta för större samhällelig påverkan av nutritionsforskning

Den 4: e internationella JPI HDHL konferensen den 1 december i Bryssel.

Datum: 1 december 2017 08:45 - 17:00

Plats: Hotel Bloom Koningsstraat 250 1210 Brussels, Belgium

Arrangör: Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL)

Webbplats: https://jpi-hdhl-conference.b2match.io/

Den 4: e internationella JPI HDHL konferensen äger rum den 1 december i Bryssel. Konferensen kommer att samla en lång rad olika intressenter och experter inom livsmedel, nutrition, hälsa och fysisk aktivitet. Från forskare och aktörer inom forskning och utveckling till policy aktörer och vårdpersonal liksom företrädare för små och medelstora företag samt industri. Konferensens huvudtema är att arbeta mot mer samhällelig påverkan av nutritionsforskning.

För mer information om JPI HDHL

 

Erika Ax

2017-10-03