Kalender

Aktiviteter och evenemang som Forskningsrådet Formas medverkar i eller stöder ekonomiskt.

juli

03 jul
3 juli 2017 17:00 - 19:00 Almedalen: Klimatkväll Från Arktis till Almedalen – är klimatarbetet globalt eller lokalt?

Arktis smälter snabbare än någonsin. Den globala uppvärmningen bara fortsätter och klimatarbetet blir allt viktigare för framtiden. Vad måste hända och vem ska göra det?

Formas klimatkväll i AlmedalenVi startar med panelsamtalet “Från Arktis till Almedalen – är klimatarbetet globalt eller lokalt?”. Vad händer, vad behöver vi göra härnäst och vad tycker experterna bör prioriteras? Vi bjuder på uppträdande av artist-aktivisten Maxida Märak och du får chansen att nätverka genom mingelbingo. Under kvällen får du också höra flera organisationer berätta om hur de arbetar med klimat just nu, och så blir det tilltugg. Det blir en sprakande kväll om ett allvarligt ämne där vi tillsammans tar klimatarbetet framåt. Välkommen!

Läs mer i Almedalsveckans program 


Kontaktpersoner 

Sofia Rickberg, Kommunikatör, 072-718 96 79, sofia.rickberg@formas.se 
Elisabet Blomberg, Kommunikationschef, 072-233 40 04, elisabet.blomberg@formas.se    

Talare: Markku Rummukainen, Formas, Ingrid Pettersson, Formas, Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding Gotland, Anders Wijkman, fd ordförande Miljömålsberedningen, Björn Fondén, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling, Nina Ekelund, Hagainitiativet.

Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby

Arrangör: Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling

04 jul
4 juli 2017 10:00 - 11:00 #klimatprat i Almedalen: Klimatforskningen från Arktis till Almedalen

Vilken kunskap finns bakom klimatavtal och medialarm? Hur säkra är prognoserna? Hur kommer klimatförändringarna att påverka oss, och hur behöver vår livsstil och vårt samhälle förändras? Kom, lyssna och ställ dina frågor till några av Sveriges mest kunniga inom klimatforskning.

Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling, samlar viktiga klimataktörer runt ett smältande isblock i Almedalen för att diskutera framtidens gemensamma klimatarbete.

Kontaktpersoner 

Sofia Rickberg, Kommunikatör, 072-718 96 79, sofia.rickberg@formas.se 
Elisabet Blomberg, Kommunikationschef, 072-233 40 04, elisabet.blomberg@formas.se    

Talare: Markku Rummukainen, Formas och IPCC, Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute, Frances Sprei, Chalmers

Plats: Strandvägen, tält H523, Visby

Arrangör: Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling

04 jul
4-6 juli 2017 #klimatprat i Almedalen: Refotografering - landskap under påverkan av klimatförändringar

Hur kan fotografiska bilder användas för att visa människan i relation till miljön? Hur förändras vår syn på natur och landskap över tid? Hur fungerar fotografier som vetenskapliga dokument och som konstnärliga representationer? Hur kan fotoarkiv och -samlingar levandegöras?

Tyrone Martinsson arbetar med fotografins historia och samtid i relation till miljö och landskap (environmental photography). Han berättar om sitt arbete med re-fotografering av landskapsvyer där förändring över tid blir tydliga och om upplevelser av klimatförändringar i Arktis genom fältarbeten och visar ett urval av bilder. Forskningens utgångspunkt är fotohistoriens koppling till modernitetens utveckling. Under de senaste åren har Tyrone Martinsson bedrivit forskning om Arktis och refotografiska metoder för tvärvetenskapliga studier som rör klimat, miljö och historiebeskrivningar av det polara landskapet.

Under Almedalsveckan kommer Tyrone att berätta om sina bilder vid tre tillfällen:

 

Klicka på länkarna för att läsa mer i Almedalsveckans program. 


Kontaktpersoner 

Sofia Rickberg, Kommunikatör, 072-718 96 79, sofia.rickberg@formas.se 
Elisabet Blomberg, Kommunikationschef, 072-233 40 04, elisabet.blomberg@formas.se    

Talare: Tyrone Martinsson, fotograf och forskare, Akademin Valand, Göteborgs universitet

Arrangör: Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling

06 jul
6 juli 2017 10:00 - 11:00 #klimatprat i Almedalen: Klimatarbetet från Arktis till Almedalen

Arktis smälter snabbare än någonsin. Den globala uppvärmningen fortsätter och klimatarbetet blir allt viktigare för framtiden. Hur bidrar konsten och civilsamhället till klimatarbetet idag och i framtiden?

Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling, samlar svenska klimataktörer runt ett smältande isblock för att diskutera framtidens gemensamma klimatarbete. Välkommen på klimatprat om civilsamhällets och konstens bidrag i klimatarbetet.

Läs mer i Almedalsveckans program 


Kontaktpersoner 

Sofia Rickberg, Kommunikatör, 072-718 96 79, sofia.rickberg@formas.se 
Elisabet Blomberg, Kommunikationschef, 072-233 40 04, elisabet.blomberg@formas.se

Talare: Ingrid Petersson, Generaldirektör, Formas

Plats: Strandvägen, tält H523, Visby

Arrangör: Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling

september

28 sep
28 september 2017 10:00 - 15:30 Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

november

09 nov
9 november 2017 10:00 - 15:30 Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.