Kalender

Aktiviteter och evenemang som Forskningsrådet Formas medverkar i eller stöder ekonomiskt.

september

26 sep
26 september 2018 10:00 - 16:00 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

27 sep
27 september 2018 07:30 - 09:00 Formas frukost: När extremvädret kommer - har vi den kunskap som behövs?

Extremväder över hus.

 

Torka, skogsbränder, stormar, skyfall och snöoväder tycks vara fenomen som blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Detta behöver hanteras både i förbyggande syfte och när väl olyckan är framme. Men har vi den kunskap som behövs? Hur fungerar beredskapsarbetet i dag och hur reagerar allmänheten i kriser? Hur klarar vi livsmedelsförsörjningen under förändrade förhållanden och vad innebär klimatförändringarna för vår hälsa? Behövs det mer forskning, och i så fall vilken? Allt detta och mycket mer kommer våra intressanta talare att prata om.

Börja morgonen den 27 september med Nobelmuseets fantastiska frukostbuffé samtidigt som du lyssnar på och deltar i vårt samtal.

Anmälan

Talare:

Johan Kuylenstierna
Adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet
Susann Baez Ullberg
Fil Dr i socialantropologi, specialiserad på kris-, katastrof- och miljöantropologi
Patrik Perbeck
MSB, chef för enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Tomas Thierfelder
Biometriker med inriktning miljö- och geovetenskaper på SLU i Uppsala och koordinator för excellenscentret CLINF

Moderator:

Ingrid Petersson
Formas generaldirektör

Program:

07.30-08.00
Frukostbuffé

08.00-09.00
Presentationer och diskussion

Plats: Nobelmuseet, Stortorget 2, Stockholm

Arrangör: Formas

oktober

02 okt
2 oktober 2018 13:00 - 16:00 Möte med Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys har till uppgift att besluta vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar av miljöforskning som Formas ska genomföra.

Mer information om Formas arbete med evidensbaserad miljöanalys.

23 okt
23 oktober 2018 12:00 - 16:30 Slutkonferens: Forskning föder framtiden

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion! AquaAgri utlovar en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag.

Det tematiska forskningsprogrammet AquaAgri har under 2014-2018 studerat nya systemlösningar inom både traditionellt jordbruk och inom den växande sektorn för vattenbruk. Projekten rör marin odling av makroalger, mjölkproduktion på gräs och biprodukter, perenna spannmålgrödor, höjda veteskördar och hållbar odling av havskatt och hummer.

AquaAgri finansieras gemensamt av Mistra, Formas och Lantmännens Forskningsstiftelse, och är en unik samverkanssatsning, där forskargrupperna träffats regelbundet för att sätta sig in i varandras forskningsprojekt, diskutera och hitta möjliga samverkansområden. Detta har hittills resulterat bl.a. i ett nytt nationellt centrum för vattenbruksforskning och ett nytt forskningsprojekt om makroalger som antibakteriell foderråvara till grisar.

Det övergripande målet med forskningsprogrammet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar produktion, och att bidra till att skapa synergier och samverkansmöjligheter mellan vattenbruk och jordbruk. Mer info om forskningen finns här: www.aquaagri.se

Anmäl dig här.

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

november

14 nov
14 november 2018 10:00 - 16:00 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel

Läs mer om Formas forskarråd.

december

19 dec
19 december 2018 10:00 - 16:00 Möte med Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys har till uppgift att besluta vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar av miljöforskning som Formas ska genomföra.

Mer information om Formas arbete med evidensbaserad miljöanalys.