Kalender

Aktiviteter och evenemang som Forskningsrådet Formas medverkar i eller stöder ekonomiskt.

september

07 sep
7 september 2017 11:00 - 14:00 Informationsmöte nationella forskningsprogrammen för klimat och hållbart samhällsbyggande

Välkommen på ett möte om arbetet i de nationella forskningsprogrammen inom klimat och hållbart samhällsbyggande!

Det här är för dig som arbetar med hållbart samhällsbyggande och klimatfrågor inom offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och branschorganisationer.

Du kan välja att delta i ett av mötena eller i båda, och om du vill vara på plats eller följa mötet via webben.

Hur arbetar Formas med de tioåriga uppdragen? Vi svarar på frågor och berättar hur intressenter kan involveras i arbetet. 

  • Kl. 11–12 Vad händer inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande? Information och frågor.
  • Kl. 12–13 lunchmingel
  • Kl. 13–14 Vad händer inom det nationella forskningsprogrammet för klimat? Information och frågor. 


OBS att antalet platser är begränsat. Mötena kommer att webbsändas.

Anmäl dig här senast 30 augusti 2017. 

Har du frågor om mötet gällande hållbart samhällsbyggande? Kontakta Hanna Ridefelt, forskningssekreterare Formas, hanna.ridefelt@formas.se

Har du frågor om mötet gällande klimat? Kontakta Maria Alm, forskningssekreterare Formas, maria.alm@formas.se  

Läs mer om de nationella forskningsprogrammen

Plats: Drottninggatan 89, Stockholm

Arrangör: Forskningsrådet Formas

Webbplats: www.formas.se

28 sep
28 september 2017 10:00 - 15:30 Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

november

09 nov
9 november 2017 10:00 - 15:30 Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.