Rapportering i Formas Direct

Slutrapportering av projekt innebär att du som erhållit medel för projektets genomförande (anslagsmottagaren/projektledaren), ska redovisa såväl resultat som utgifter för projektet.

Sedan 31 mars 2018 är återrapportering i Formas Direct stängd i och med att Formas har flyttat över alla ansökningar till Prisma. Du som har bidrag som beslutats före 2016 som ännu inte rapporterats i Formas Direct får istället rapportera via Prisma. För frågor i övrigt vad en försenad rapportering innebär hänvisar vi till jurist@formas.se eller till din handläggare.

Kenth Hermansson

2018-07-04