Finansiering av forskning

Formas har i uppdrag att främja och stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskningsrådet fördelar varje år drygt 1,3 miljarder kronor till olika forskningsprojekt. Omkring hälften av forskningsstödet går till projekt i öppna utlysningar. Här ingår även stöd till unga forskare. Den andra hälften går framförallt till riktade nationella och internationella satsningar, forskningsprogram, samfinansierad forskning och strategiska innovationsprogram. Formas stödjer även kommunikationsprojekt, konferenser och workshops. 

Här hittar du aktuella utlysningar där du kan söka pengar från Formas

2017-04-21