Formas' logos

Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling/Formas – A Swedish Research Council for Sustainable Development

RGB/EPS

RGB/PNG

CMYK/EPS

CMYK/PNG

Bengt Kopp

6/2/2017