Stab / Executive committee

Staben består av generaldirektör, huvudsekreterare, GD-koordinator och stabshandläggare. 

Elisabeth Tejme »

Elisabeth Tejme
  • Stabshandläggare / Head of Director General’s Office
  • Stab / Executive committee
  • Telefon: +46(0)8-775 40 17
  • E-post: elisabeth.tejme@formas.se

Maria Frejd »

Maria Frejd
  • vik. Gd-koordinator / Coordinator to the Director General
  • Stab / Executive committee
  • Telefon: +46 (0)8-775 40 55, +46 (0)72-452 33 80
  • E-post: maria.frejd@formas.se

Maria Guminski »

Maria Guminski
  • Ej i tjänst
  • Stab / Executive committee