Stab / Executive committee

Staben består av generaldirektör, huvudsekreterare, GD-koordinator och stabshandläggare. Staben stödjer Forskarrådet, generaldirektören och huvudsekreteraren genom att planera och samordna arbetet.

Elisabeth Tejme »

Elisabeth Tejme
 • Stabshandläggare / Head of Director General’s Office
 • Stab / Executive committee
 • Telefon: +46(0)8-775 40 17
 • E-post: elisabeth.tejme@formas.se

Maria Frejd »

Maria Frejd
 • vik. Gd-koordinator / Coordinator to the Director General
 • Stab / Executive committee
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 55, +46 (0)72-452 33 80
 • E-post: maria.frejd@formas.se

Maria Guminski »

Maria Guminski
 • Gd-koordinator / Coordinator to the Director General
 • Stab / Executive committee
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 08, +46 (0)70-495 60 64
 • E-post: maria.guminski@formas.se

Sif Johansson »

Sif Johansson
 • Senior rådgivare / Senior adviser
 • Stab / Executive committee
 • Telefon: +46 (0)8 775 41 01
 • E-post: sif.johansson@formas.se