Stab / Executive committee

Staben består av generaldirektör, huvudsekreterare, GD-koordinator och stabshandläggare. Staben stödjer Forskarrådet, generaldirektören och huvudsekreteraren genom att planera och samordna arbetet.

Elisabeth Tejme »

Elisabeth Tejme
  • Stabshandläggare / Head of Director General’s Office
  • Stab / Executive committee
  • Telefon: +46(0)8-775 40 17
  • E-post: elisabeth.tejme@formas.se

Sif Johansson »

Sif Johansson
  • Senior rådgivare / Senior adviser
  • Stab / Executive committee
  • Telefon: +46 (0)8 775 41 01
  • E-post: sif.johansson@formas.se